Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) spúšťa nové inovačné partnerstvo vo forme znalostného a inovačného spoločenstva. Jeho úlohou je podporovať konkurencieschopnosť a rast európskych kultúrnych a kreatívnych odvetví a priemyslu. Nové partnerstvo pomôže urýchliť obnovu týchto odvetví a odkryť nevyužité hospodárske príležitosti v oblasti architektúry, kultúrneho dedičstva, dizajnu, módy, filmu, hudby, vydavateľskej činnosti, múzických umení a videohier. Znalostné a inovačné spoločenstvá, ktoré koordinuje EIT, môžu trvať 15 rokov. Pre dve nové z nich, ktoré majú začať fungovať počas súčasného obdobia financovania 2021 – 2027, je k dispozícii približne 300 miliónov eur z finančných prostriedkov programu Horizont Európa. Zároveň budú môcť získať viac financií zo súkromného a z verejného sektora.Výzva na predkladanie návrhov predstavuje začiatok deviateho spoločenstva EIT s názvom Kultúra a tvorivosť, ktoré by malo začať fungovať od leta 2022. EIT prostredníctvom svojich výziev na predkladanie návrhov vyzýva všetkých partnerov, ktorí sú priamo či nepriamo zapojení do týchto odvetví, teda podnikateľov, vysokoškolských pracovníkov, výskumné organizácie, mimovládne organizácie, mestá a regióny, aby predstavili svoje vízie a projekty, ktorých cieľom je podnietiť inováciu a udržateľný rozvoj v kultúrnych a kreatívnych odvetviach. Konečný termín na podanie prihlášky je 24. marec 2022. EIT usporiada v priebehu novembra sériu informačných webinárov, na ktorých sa zainteresované strany dozvedia o výzve na predkladanie návrhov viac. Vybraní partneri budú oznámení v júni 2022.