Dňa 17.05.2021 je Medzinárodným dňom boja proti homofóbii, transfóbii, bifóbii a interfóbii. V tento deň si pripomíname, že Svetová zdravotnícka organizácia pred 31 rokmi zrušila zaradenie homosexuality medzi duševné poruchy. Tento deň má upriamovať pozornosť na neľahkú situáciu LGBTIQ osôb a presadzovať rovnosť vo všetkých smeroch. Hoci čoraz väčšia časť Európanov podporuje rovnosť lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových, intersexuálnych a queer osôb, smutnou pravdou je, že v Európe pre nich stále neexistuje bezpečné miesto. Či už ide o šikanovanie na školách až po diskrimináciu na pracovisku, nenávisť na internete až po pouličné násilie. Situácia nie je jednoduchá, a to najmä pre ľudí, ktorí sú ľahšie rozpoznateľní ako LGBTIQ. Európska komisia prijala v minulom roku stratégiu na zlepšenie rovnosti a bezpečnosti LGBTIQ osôb a v súčastnosti pracuje na návrhu na rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ tak, aby zahŕňal aj trestné činy z nenávisti namierené proti LGBTIQ osobám. Cieľom Európskej komisie je vytvoriť Úniu rovnosti pre všetkých. Tento deň je výzvou na prijatie opatrení proti diskriminácii a na potvrdenie rovnosti LGBTIQ osôb. Sídlo Európskej komisie a Zastúpenia EK v členských štátoch vyjadrujú podporu LGBTIQ osobám vyvesením dúhových vlajok a prispôsobením svojho loga.