Európska komisia predstavila spoločný koordinovaný prístup EÚ zameraný na účinné riešenie výziev vyplývajúcich z opätovného nárastu prípadov ochorenia COVID-19, ktorý na jeseň tohto roka zaznamenali mnohé členské štáty. V dôsledku rapídneho nárastu počtu prípadov a opätovného tlaku na nemocnice vzniká potreba prijať bezodkladné a rozhodné opatrenia. Tieto obavy ešte zvyšuje nová potenciálna hrozba variantu omikron, ktorá podčiarkuje význam riešenia problému pandémie v záujme napredovania smerom k dlhodobej zdravotnej bezpečnosti ako v EÚ, tak aj na celom svete. Prudký nárast prípadov závažného priebehu ochorenia, najmä v prípade nezaočkovaných osôb, viedol k enormnému tlaku na nemocnice a na už beztak vyčerpaný zdravotnícky personál. Táto situácia má priamy vplyv aj na zdravie pacientov, ktorí nemajú ochorenie COVID-19, keďže v dôsledku potreby liečenia pacientov s týmto ochorením sa v prípade pacientov s inými zdravotnými problémami opäť výrazne sťažuje ich prístup k zdravotnej starostlivosti.