Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024 v rámci programu Kreatívna Európa. Iniciatíva má rozpočet 5 miliónov eur a jej cieľom je pomocou približne 40 projektov uľahčiť preklad, publikáciu, distribúciu a propagáciu rôznych foriem európskej beletrie vrátane románov, poézie a komiksov. V roku 2024 bude výzva naďalej podporovať ukrajinských čitateľov poskytovaním publikácií v ukrajinskom jazyku utečencom a vysídleným osobám. Oprávnení žiadatelia (individuálne alebo ako súčasť konzorcia) vypracujú komplexné redakčné a propagačné stratégie pre projekty zahŕňajúce aspoň päť vyhovujúcich beletristických diel preložených do a z oprávnených jazykov, na ktoré sa výzva vzťahuje. Z výzvy možno podporiť malé projekty (maximálne 10 kníh, 100 000 eur), stredné projekty (maximálne 20 kníh, 200 000 eur) a veľké projekty (minimálne 21 kníh, 300 000 eur). Projekty musia spĺňať všeobecné podmienky oprávnenosti a obsahovať minimálne päť prekladov. Prihlášku je možné poslať do 16. apríla 2024. Podrobné informácie a postup podávania žiadostí nájdete na stránke venovanej výzve na portáli financovania a ponúk EÚ