Slovensko dostane od Európskej únie viac ako 69 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova. V silnej konkurencii ďalšej stovky projektov bola pre Slovensko predschválená druhá najvyššia suma, hneď po nemeckom železničnom projekte. Ide o zdroje v rámci nástroja na prepájanie Európy (CEF), výzva na projekty s vojensko-civilným využitím. Predmetom žiadosti o grant, ktorú v septembri 2023 podala Národná diaľničná spoločnosť, boli tri balíky výdavkov. Väčšina zdrojov je na už spomínanú stavbu obchvatu Prešova, časť peňazí je na vypracovanie projektovej dokumentácie na úseky R4 od Prešova po štátnu hranicu s Poľskom. Rýchlostná cesta R4 je súčasťou TEN-T siete a dôležitej medzinárodnej trasy Via Carpatia. Chýbajúce úseky na Slovensku je potrebné vybudovať čím skôr aj vzhľadom na blížiace sa termíny ukončenia prác v susedných krajinách.