Farmaceutická spoločnosť Sanofi-GSK súhlasila s uverejnením upravenej zmluvy s Komisiou, ktorú obe strany podpísali 18. septembra 2020. Komisia víta záväzok spoločnosti k väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o jej účasť na zavádzaní stratégie EÚ pre vakcíny. Transparentnosť a zodpovednosť sú dôležité na to, aby pomohli vybudovať dôveru európskych občanov a zabezpečili, že sa môžu spoľahnúť na účinnosť a bezpečnosť očkovacích látok zakúpených na európskej úrovni. Dnes uverejnená zmluva obsahuje upravené časti týkajúce sa dôverných informácií, ako napr. údaje uvedené vo faktúrach. Zmluva Sanofi-GSK je treťou zmluvou, ktorá sa má uverejniť po tom, ako spoločnosti CureVac a AstraZeneca súhlasili s uverejnením svojich predbežných kúpnych zmluv s Európskou komisiou. Komisia spolupracuje so spoločnosťami na uverejnení všetkých predbežných zmlúv o kúpe v blízkej budúcnosti.