Európska komisia podpísala rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní s farmaceutickou spoločnosťou Gilead na dodávku 500 000 liečebných dávok lieku Veklury (obchodný názov pre remdezivir) s možnosťou jej zvýšenia. Na dohode o spoločnom obstarávaní sa zúčastňuje 36 signatárov vrátane všetkých krajín EÚ, krajín EHP, Spojeného kráľovstva, ako aj šiestich kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátov. Všetky zúčastnené krajiny teraz môžu priamo zadávať svoje objednávky na nákup lieku Veklury, ktorý je v tomto štádiu jediný liek s podmienečným povolením na uvedenie na trh v EÚ na liečbu pacientov s vážnym priebehom ochorenia COVID-19.
Podpísanie tejto rámcovej zmluvy o spoločnom obstarávaní nadväzuje na zmluvu medzi Komisiou a spoločnosťou Gilead o zabezpečení 33 380 liečebných dávok lieku Veklury, ktoré sa od augusta distribuovali v celej EÚ a v Spojenom kráľovstve. Táto zmluva bola financovaná z nástroja Komisie na núdzovú podporu (ESI) v celkovej hodnote 70 miliónov EUR. Liečebné dávky nakúpené za finančné prostriedky ESI prispeli k pokrytiu bezprostredných potrieb od augusta do októbra v snahe zaistiť, aby pacienti v kritickom stave dostali liečbu. Lieky boli distribuované v niekoľkých zásielkach. Zmluvou o spoločnom obstarávaní sa teraz krajinám, ktoré sa rozhodnú pre kúpu lieku Veklury, zabezpečí aj naďalej jeho neprerušená dodávka. Spoločné obstarávanie je nástroj, ktorý Európska komisia použila aj začiatkom tohto roka na zabezpečenie dodatočného prístupu zúčastnených krajín k osobným ochranným prostriedkom, pľúcnym ventilátorom, testovaciemu materiálu či k liekom určeným pre jednotky intenzívnej starostlivosti. V tomto prípade ide o šiestu úspešnú realizáciu spoločného obstarávania.