Program Horizont Európa

Program Horizont Európa

V pláne sa stanovujú tri kľúčové strategické smerovania financovania výskumu a inovácií EÚ na posledné tri roky programu (2025 – 2027): zelená transformácia, digitálna transformácia; odolnejšia, konkurencieschopnejšia, inkluzívnejšia a demokratickejšia Európa. Cieľom...
Riadenie klimatických rizík

Riadenie klimatických rizík

Európska komisia uverejnila oznámenie o riadení klimatických rizík v Európe. Stanovuje sa v ňom, ako môžu EÚ a jej členské štáty lepšie predvídať, pochopiť a riešiť rastúce klimatické riziká a ako môžu pripraviť a vykonávať politiky, ktoré zachraňujú životy, znižujú...