Fiškálne usmernenia na rok 2024

Fiškálne usmernenia na rok 2024

Vo včerajšom oznámení Komisie sa stanovujú predbežné fiškálne usmernenia na rok 2024. Fiškálne politiky by sa vo všetkých členských štátoch mali celkovo zamerať na strednodobú udržateľnosť dlhu, ako aj na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu. Tieto usmernenia...
Bezpečnostná únia

Bezpečnostná únia

Dňom 07.03.2023 sa uvádza do prevádzky aktualizovaný Schengenský informačný systém (SIS). SIS je najväčší systém na výmenu informácií pre bezpečnosť a riadenie hraníc v Európe. Poskytuje informácie o hľadaných alebo nezvestných osobách, štátnych príslušníkoch tretích...
WhatsApp a pravidlá EÚ

WhatsApp a pravidlá EÚ

WhatsApp a pravidlá EÚ, lepšie informovať používateľov a rešpektovať ich rozhodnutia pri aktualizáciách Po rozhovoroch s orgánmi EÚ na ochranu spotrebiteľa a Európskou komisiou sa spoločnosť (združenými v sieti CPC) WhatsApp zaviazala transparentnejšie meniť podmienky...
EÚ v prospech žien

EÚ v prospech žien

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydali Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku toto vyhlásenie. Témou Medzinárodného dňa žien 2023 je „Digitalizácia pre všetkých: inovácia a technológia v prospech rodovej...
Digitálny vodičský preukaz v EÚ

Digitálny vodičský preukaz v EÚ

Komisia predstavila návrhy na modernizáciu pravidiel o vodičských preukazoch. Patrí k nim zavedenie digitálneho vodičského preukazu platného v celej EÚ a nové ustanovenia na uľahčenie cezhraničného presadzovania pravidiel cestnej premávky. Nové pravidlá zlepšia...