Podpora výskumu koronavírusu

Podpora výskumu koronavírusu

Európska komisia vyčlenila ďalších 122 miliónov eur na naliehavo potrebný výskum koronavírusu, ktoré poskytne z programu pre výskum a inováciu Horizont 2020. Nová výzva na vyjadrenie záujmu prispieva k záväzku Komisie poskytnúť 1,4 miliardy eur na iniciatívu globálnej...
Minifestival európskeho filmu

Minifestival európskeho filmu

Už štrnásty ročník Minifestivalu európskeho filmu, ktorý každoročne prináša do regiónov Slovenska filmy podporené z programu Kreatívna Európa – MEDIA, sa napriek pandemickej situácii tento rok uskutoční v tradičnom májovom termíne. Minifestival sa uskutoční online v...
EÚ pomoc pre Slovensko

EÚ pomoc pre Slovensko

Vďaka spoločnému úsiliu Ministerstva zdravotníctva SR, Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a Európskej komisie boli 12.05.2020 na Slovensko bezplatne dodané ochranné rúška v počte 54 000 kusov. Budú slúžiť na ochranu zdravotníckych pracovníkov poskytujúcich v prvej línii...
Cena EÚ za literatúru

Cena EÚ za literatúru

Cena Európskej únie za literatúru sa každoročne udeľuje novým a začínajúcim autorom z celej Európy. Zdôrazňuje bohatstvo súčasnej európskej literatúry ako aj bohaté kultúrne a jazykové dedičstvo Európy. Cena Európskej únie, ktorá bola založená v roku 2009 a podporená...
Ako naštartovať európsky turizmus

Ako naštartovať európsky turizmus

Európska komisia predložila súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú členským štátom pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia. Cieľom...
Mládež počas koronakrízy

Mládež počas koronakrízy

Európska komisia uverejnila v rámci programu Erasmus + výzvu na predkladanie návrhov pod názvom „Európska mládež spoločne 2020“. S očakávaným rozpočtom 5 miliónov eur bude táto iniciatíva podporovať celoeurópske siete mládežníckych organizácií pôsobiacich na miestnej...