Novinárska súťaž Lorenza Nataliho

Novinárska súťaž Lorenza Nataliho

Prihláste sa do novinárskej súťaže o cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku. Od 09.03.2023 sa možno prihlásiť do významnej novinárskej súťaže EÚ o cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku. Novinári môžu predložiť súťažné príbehy do polnoci 28. apríla. 2023. Prihlásiť sa...
Rok dočasnej ochrany

Rok dočasnej ochrany

Európska komisia prijala oznámenie o smernici o dočasnej ochrane. Táto smernica bola prvýkrát aktivovaná 4. marca 2022 v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine. Odvtedy získali v EÚ štatút okamžitej ochrany viac ako 4 milióny ľudí. Trvanie ochrany už bolo predĺžené do...
Program LIFE

Program LIFE

EÚ investuje viac ako 116 miliónov eur do strategických projektov v oblasti prírody, životného prostredia a klímy Komisia dnes oznámila investíciu vo výške viac ako 116 miliónov eur na strategické projekty nového programu LIFE . Finančnými prostriedkami sa podporí...
Fiškálne usmernenia na rok 2024

Fiškálne usmernenia na rok 2024

Vo včerajšom oznámení Komisie sa stanovujú predbežné fiškálne usmernenia na rok 2024. Fiškálne politiky by sa vo všetkých členských štátoch mali celkovo zamerať na strednodobú udržateľnosť dlhu, ako aj na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu. Tieto usmernenia...
Európsky rok zručností

Európsky rok zručností

V utorok 7. marca dosiahol Európsky parlament a členské štáty dohodu o Európskom roku zručností. Bude sapodporovať rozvoj zručností a zlepšenie pracovných a životných príležitostí pre ľudí. To umožní Európe stať sa konkurencieschopnejšou a zaistí sa, že zelená a...
Bezpečnostná únia

Bezpečnostná únia

Dňom 07.03.2023 sa uvádza do prevádzky aktualizovaný Schengenský informačný systém (SIS). SIS je najväčší systém na výmenu informácií pre bezpečnosť a riadenie hraníc v Európe. Poskytuje informácie o hľadaných alebo nezvestných osobách, štátnych príslušníkoch tretích...