Mladý Európan 2024

Mladý Európan 2024

12. júna 2024 sa v Žiline na pôde Žilinskej univerzity (UNIZA) uskutočnilo finále už 19. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan a celoštátne kolo 6. ročníka súťaže Mladý digitálny Európan. Obe súťaže sú určené študentom 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných...
Akt o digitálnych službách

Akt o digitálnych službách

Komisia informovala sieť X o svojom predbežnom stanovisku, že spoločnosť porušuje akt o digitálnych službách v oblastiach súvisiacich s temnými vzorcami, transparentnosťou reklamy a prístupom výskumných pracovníkov k údajom. Ak by sa predbežné stanovisko Komisie...
4. žiadosť o platbu z plánu obnovy

4. žiadosť o platbu z plánu obnovy

Európska komisia štvrtú žiadosť o platbu z plánu obnovy vyhodnotila pozitívne. Slovensko tak na ďalší rozvoj krajiny získa viac ako 923 miliónov eur. V rámci štvrtej žiadosti sa Slovensku podarilo splniť celkovo 15 míľnikov. Patria medzi ne napríklad: Pomoc skupinám...
Existencia nadmerného deficitu

Existencia nadmerného deficitu

V rámci jarného balíka európskeho semestra z júna 2024 Komisia predložila správu podľa článku 126 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ). Vyplynulo z nej, že začatie postupu pri nadmernom deficite je opodstatnené v prípade siedmich členských štátov. O dva týždne neskôr...
Hĺbkové vyšetrovanie štátnej pomoci

Hĺbkové vyšetrovanie štátnej pomoci

Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovanie, ktoré má posúdiť, či je verejná podpora poskytnutá slovenskej spoločnosti NAJPI a. s. na zriadenie závodu na ťažbu sklárskeho piesku v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci. V roku 2013 poskytlo Slovensko...