<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">V nedeľu 14. júna
2015 bude 30. výročie vzniku Schengenského priestoru voľného pohybu. Slovensko
sa jeho súčasťou stalo v roku 2007. Schengenský priestor znamená voľný pohyb
osôb bez hraničných kontrol medzi štátmi, ktoré sú jeho súčasťou.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>