Komisia financuje nákup nových hasičských lietadiel na zvýšenie kapacity rescEU na letecké hasenie požiarov. 600 miliónov eur z finančných prostriedkov EÚ sa použije na nákup 12 nových lietadiel, ktoré budú umiestnené v šiestich členských štátoch EÚ: Chorvátsko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Portugalsko a Španielsko. Tieto lietadlá sa budú používať na hasenie požiarov v celej Európskej únii, najmä počas náročných letných mesiacov, keď sú životy, domovy a živobytie čoraz viac ohrozené rozsiahlymi lesnými požiarmi. Pred piatimi rokmi Európska komisia zmodernizovala mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany a vytvorila rescEU s cieľom ďalej chrániť občanov pred katastrofami a zvládať vznikajúce riziká. rescEU bol zriadený ako rezerva európskych kapacít a zahŕňa flotilu hasičských lietadiel a helikoptér. rescEU je plne financovaný EÚ.