Európska rada pre inovácie (EIC) udelila viac ako 307 miliónov eur 64 inovatívnym začínajúcim podnikom a malým a stredným podnikom (MSP) prispievajúcim k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a plánu obnovy. Víťazné návrhy siahajú od priekopníckych riešení pre automobilový, letecký a námorný sektor až po pokročilé materiály a technológie internetu vecí. Medzi úspešnými návrhmi je aj slovenská spoločnosť Sensoneo, j.s.a., ktorá získala grant vo výške 1,3 milióna eur na unikátne inteligentné riešenie odpadového hospodárstva, ktoré prináša zníženie emisií CO2 spôsobených procesom zberu odpadu o 60 %. EIC udelilo aj 562 pečatí excelentnosti v súvislosti s Európskou zelenou dohodou začínajúcim podnikom a MSP, 15 z nich bolo pridelených slovenským podnikom. Viac ako tretinu spoločností v EIC výzve vedú ženy – generálne riaditeľky, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi kolami výzvy EIC trojnásobné zvýšenie. Prispelo k nemu opatrenie financovania, ktoré by zaručilo, že najmenej štvrtina spoločností pozvaných na záverečné pohovory vedie generálna riaditeľka.