Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) oznámili otvorenie novej finančnej iniciatívy, ktorej cieľom je uvoľniť takmer 1,6 miliardy EUR na investovanie v poľnohospodárskom a biohospodárskom sektore. Cieľom financovania je podpora súkromných spoločností pôsobiacich vo všetkých hodnotových reťazcoch výroby a spracovania potravín, materiálov na báze biomasy a bioenergie. Program prispeje k ochrane a tvorbe pracovných miest a podporí rozvoj vidieka a územnú integráciu v celej EÚ. Ide o pokračovanie prvej pôžičky pre tento sektor, ktorá od roku 2018 sprístupnila 400 miliónov EUR.