Ako sa darí v tejto oblasti Slovensku? Slovenská republika vymenovala národný kontaktný bod, styčného úradníka pre Taliansko a styčného úradníka pre Grécko. Slovensko reagovalo aj na výzvu Frontextu smerujúcu k posilneniu pohraničnej stráže a poskytlo dvoch expertov pre Európsky podporný úrad pre azyl. Počet miest pre premiestnenie žiadateľov o azyl z Grécka a Talianska SR zatiaľ neoznámila. Počet miest pre premiestnenie utečencov zatiaľ notifiovalo 14 členských krajín EÚ. Celkovo ide o 3346 miest z celkového počtu 160 000.

Jednou z priorít EÚ v oblasti migračnej politiky je zefektívnenie návratov migrantov do krajín pôvodu a tranzitu. V septembri sa podarilo usktutočniť osem letov smerujúcich do Albánska, Kosova, Nigérie, Pakistanu a Arménska. V októbri sa realizovalo 9 návratových letov do Albánska, Kosova, Nigérie, Gruzínska, Egypta a Tuniska. V nasledujúcom mesiaci sa uskutečnil jeden návratový let. Celkovo od septembra 2015 členské krajiny EÚ vrátili 1122 migrantov.