Globálna sieť proti potravinovým krízam (medzinárodné združenie organizácií OSN, vládnych a mimovládnych agentúr, ktorého členom je EÚ) uverejnila svoju výročnú globálnu správu o potravinových krízach za rok 2020. Podľa nej bolo koncom roka 2019 vystavených viac ako 135 miliónov ľudí v 55 krajinách a územiach vážnej potravinovej neistote a potrebovalo núdzovú pomoc. Globálna sieť proti potravinovým krízam upozornila, že situácia sa, bohužiaľ, môže v roku 2020 naďalej zhoršovať v dôsledku vplyvu pandémie koronavírusu. Zároveň vyjadrila pevné odhodlanie naďalej pomáhať miliónom zraniteľných ľudí na svete, ktorí sú už teraz vystavení potravinovej neistote a trpia akútnou podvýživou, ktorá ohrozuje ich životy a živobytie.