Európska komisia uverejnila súbor odporúčaní pre členské štáty, ktoré sa týkajú ich spolupráce s cieľom lepšieho výberu DPH a dane z príjmov právnických osôb do vnútroštátnych rozpočtov. Z výsledkov vyplýva najmä skutočnosť, že pre krajiny EÚ budú mimoriadne dôležité investície do digitálnych technológií a informačných systémov, ako aj investície do ľudských zdrojov, ak chcú zlepšiť svoje verejné financie. Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a colnú úniu v tejto súvislosti uviedol: „Daňové správy jednotlivých krajín by mali investovať do moderných a efektívnych digitálnych nástrojov, ak chcú vidieť zlepšenie v oblasti svojich daňových príjmov. Takisto by som ich rád vyzval, aby pokračovali v spolupráci na efektívnejšom výbere daní a účinnejšom boji proti daňovým podvodom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Komisia je pripravená podporiť krajiny EÚ v ich neprestajnom úsilí.“