Už boli zverejnené výsledky Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorý hodnotí pokrok členských štátov v digitálnej oblasti. Z hodnotenia vyplýva, že v skúmaných oblastiach bol dosiahnutý pokrok, na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov. Avšak aj naďalej je potrebné prijímať opatrenia na odstránenie prekážok, ktoré stoja v ceste využívaniu digitálnych príležitostí.
Na prvých priečkach rebríčka DESI sú aj naďalej Dánsko, Holandsko, Švédsko a Fínsko. Najrýchlejšie napredovanie a kontinuálne zlepšovania zaznamenávame v Holandsku, Estónsku, Nemecku, na Malte, v Rakúsku a Portugalsku.

„Využívanie digitálnych technológii má obrovský potenciál pre podniky ale aj jednotlivcov. Aj Slováci sú čím ďalej digitálne zručnejší a vo zvýšenej miere využívajú moderné informačné a komunikačné. technológie. Verím, že aj značná európska podpora pomôže k napredovaniu Slovenska v tejto oblasti tak, aby ľudia a podniky mohli naplno využiť široké možnosti, ktoré nám ponúkajú digitálne technológie.” hovorí Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.