Spoločné hodnotenie pokroku v rokovaniach o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) dnes zverejnili európska komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová o obchodný zástupca USA Michael Froman. Rokovania o tejto zmluve sa začali v júli 2013. Správa prináša prehľad o pokroku dosiahnutom vo všetkých oblastiach, ktoré boli doteraz predmetom vyjednávaní: lepší prístup na trhy pre spoločnosti z EÚ a USA zjednodušenie technických predpisov bez toho, aby sa znížili normy globálne pravidlá obchodovania vrátane trvalo udržateľného rozvoja, práce a životného prostredia a kapitoly venovanej menším podnikom. V správe sú uvedené aj oblasti, v ktorých je potrebné vynaložiť veľké úsilie na vyriešenie rozdielnych pozícií: zlepšenie prístupu na trhy s verejným obstarávaním poskytnutie silnej ochrany investícií, ktorá zachováva právo regulovať spoločný prístup k otázke obchodných značiek a zemepisných označení