Eurospravodaj – Arpíl 2020 – PDF NA STIAHNUTIE

SPOLOČNÝ POSTUP RUŠENIA OPATRENÍ POMOCOU MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ

Členské štáty vypracovali za podpory Európskej komisie sadu nástrojov EÚ pre využitie mobilných aplikácií pre vysledovania kontaktov a varovania v reakcii na pandémiu koronavírusu. Ide o súčasť spoločného koordinovaného prístupu na podporu postupného ukončovania mimoriadnych opatrení pomocou mobilných aplikácií. Členské štáty spolu s Komisiou vyhodnocujú efektivitu a zabezpečenie digitálnych riešení pre boj s krízou s ohľadom na ochranu súkromia a osobných údajov. V prípade, že aplikácie budú plne v súlade s aktuálnymi predpismi EÚ a budú dobre koordinované, môžu hrať kľúčovú úlohu vo všetkých fázach krízového riadenia, a to najmä v čase, keď bude možné postupne uvoľňovať zavedené obmedzenia. Aplikácie by mohli doplniť už existujúce manuálne sledovanie kontaktov a napomôcť k zabráneniu prenosu vírusu.