Dnes Európska komisia zverejnila balíček legislatívnych a iných opatrení k téme prehlbovania Hospodárskej a menovej únie a Správe piatich prezidentov. Novinkami sú hlavne návrh na vytvorenie Európskej fiškálnej rady a Národných rád konkurencieschopnosti; postupné zavádzanie jednotného zastúpenia eurozóny v medzinárodných finančných inštitúciách a zmeny v Európskom semestri. Balíček taktiež špecifikuje kroky smerom k vytváraniu Bankovej únie hlavne prostredníctvom Európskej garančnej schémy na vklady.