Návrh účinnejšieho a jednoduchšieho riadenia vonkajších hraníc, tzv. systém vstup/výstup, ktorý navrhla Európska komisia, získal minulý týždeň podporu Európskeho parlamentu a Rady. Systém bude zaznamenávať údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí vstúpia na územie EÚ alebo z neho odídu. Navrhovaný systém vstup/výstup umožní účinné riadenie povolených krátkodobých pobytov, zvýšenú automatizáciu hraničných kontrol a prispeje k odhaľovaniu falšovania dokumentov ako aj podvodov s osobnými údajmi. Podpredseda EK Frans Timmermans: „Vítam politickú podporu Európskeho parlamentu a Rady. Potrebujeme pokračovať s modernizáciou riadenia vonkajších hraníc a zabezpečiť bezpečnosť pre našich občanov.“