Pre Európsku komisiu je dôležité zaistiť, aby sa ľudia mohli vrátiť na pracovisko do bezpečného a zdravého prostredia. Preto Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vydala usmernenie týkajúce sa postupného návratu do práce po koronavírusovej pandémii. Usmernenia obsahujú:
· hodnotenie rizika a príslušné opatrenia, · zapojenie pracovníkov, · starostlivosť o chorých pracovníkov, · plánovanie a ponaučenie do budúcnosti, · zachovanie informovanosti, · informácie pre sektory a povolania.
Šírenie koronavírusu poukazuje na rozhodujúci význam účelných opatrení a podmienok týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo všetkých oblastiach činnosti. Usmernenie sa bude pravidelne aktualizovať spoľahlivými informáciami v závislosti od vývoja situácie.