<font face="Times New Roman" size="3"><em></em></font><p style="margin: 0cm 0cm 12pt;"><span style=’font-family: "Verdana","sans-serif"; font-size: 11pt; mso-ansi-language: SK;‘><font size="3"><font face="Times New Roman">1. mája 2015 si okrem Sviatku práce pripomíname aj 11.
výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. "<b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Za 11 rokov členstva v Európskej
únii Slovensko dosiahlo významný pokrok. Zvýšila sa váha Slovenska na
medzinárodnej scéne, máme viac slobody a bezpečnosti a sme ekonomicky podstatne
silnejší</b>", uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej
komisie na Slovensku.<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 12pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman">Okrem začlenenia Slovenska do jadra európskej integrácie,
získaniu nových práv vyplývajúcich z občianstva EÚ nemožno zabúdať ani na
ekonomický prínos členstva v EÚ. Dušan Chrenek v tejto súvislosti dodal: <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">"K
zlepšeniu života na Slovensku určite prispeli aj európske financie. Tie k nám
prúdia už dlhé roky a pomáhajú zlepšovať každodenný život ľudí. Pozitívnou
správou je, že na najbližšie roky Slovensko dostane ešte viac európskych
prostriedkov. Celkovo môže Slovensko získať na obdobie 2014-2020 viac ako 20
miliárd eur."</b></font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 12pt;"><span style=’font-family: "Verdana","sans-serif"; font-size: 11pt; mso-ansi-language: SK;‘><font size="3"><font face="Times New Roman">Celkovo bolo z fondov politiky súdržnosti v rokoch 2004 –
2013 vyčlenených <b>12,86 miliárd eur. </b>Prostriedky zo zdrojov EÚ
predstavujú takmer <b>80% verejných investícií na Slovensku. </b></font></font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"><em></em></font>