Európska komisia dnes zverejnila hodnotenie pri príležitosti prvého výročia kódexu správania sa pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete. V tomto kódexe sa štyri najvýznamnejšie platformy sociálnych médií – spoločnosti Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft – presne pred rokom zaviazali k viacerým krokom, ktoré majú za cieľ zabrániť šíreniu takéhoto obsahu v Európe.

Spoločnosti okrem iného prisľúbili, že väčšinu platných oznámení týkajúcich sa nezákonných nenávistných prejavov preveria do 24 hodín a v prípade potreby takýto obsah odstránia alebo k nemu prístup zablokujú na základe vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými boli transponované európske právne predpisy. V kódexe sa takisto zdôrazňuje potreba ďalej diskutovať o tom, ako posilniť transparentnosť a podnietiť protiargumenty a alternatívne argumenty.