Spojené kráľovstvo o 100 dní opustí Európsku úniu.

„Ide o smutný vývoj a ťažké rozhodnutia v tomto predsviatočnom období, no situácia vyzerá tak dramaticky, že sa nedá vylúčiť žiaden scenár vrátane tvrdého, neorganizovaného rozchodu. Komisia musí dodržať isté schvaľovacie lehoty, a preto sme považovali za nevyhnutné prijať opatrenia vo vybraných oblastiach, kde sú otázniky a možné dopady na ľudí alebo biznis najpálčivejšie.” uviedol slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu v Spojenom kráľovstve okolo ratifikácie dohody o vystúpení, na ktorej sa EÚ a Spojené kráľovstvo dohodli 25. novembra 2018, a vzhľadom na minulotýždňovú výzvu Európskej rady (článok 50) na zintenzívnenie príprav na všetkých úrovniach, začala dnes Európska komisia realizovať svoj krízový akčný plán pre vystúpenie bez dohody.

Dnešný balík obsahuje 14 opatrení v oblastiach, v ktorých by „scenár bez dohody“ spôsobil pre občanov a podniky v EÚ27 vážne narušenia. Tieto oblasti zahŕňajú okrem iného finančné služby, leteckú dopravu, colníctvo a politiku v oblasti klímy.

Z pohľadu Komisie je nevyhnutné a naliehavé dnes prijať tieto opatrenia, aby sa krízové opatrenia mohli začať uplatňovať 30. marca 2019 a aby sa tak obmedzili najvýraznejšie škody, ktoré môže vystúpenie bez dohody v týchto oblastiach spôsobiť.