Európska komisia prijala oznámenie, v ktorom opätovne potvrdila záväzok EÚ zvýšiť ambície v oblasti klímy. V rámci príprav na samit o opatreniach v oblasti klímy, ktorý organizuje generálny tajomník OSN 23. septembra v New Yorku, Komisia pripomína, že Európska únia stojí na čele globálnych opatrení v oblasti klímy, pričom na domácom trhu koná jednotne, rýchlo a rozhodne. EÚ v rámci svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody prijala už viaceré konkrétne opatrenia.

Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „V Parížskej dohode sa po prvýkrát všetky strany zaviazali znížiť emisie. Teraz sa musíme postarať o to, aby zníženiu došlo čo najskôr a predišli sme tak najhoršej klimatickej kríze. Na samite v New Yorku predstavíme výsledky našej práce v oblasti energetickej únie, realistický pohľad na klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050, ktorý sa bude opierať o ambiciózne politiky stanovené v záväzných právnych predpisoch. Zabezpečili sme, aby k prechodu prispeli všetky sektory. Dúfame, že na samite o opatreniach v oblasti klímy budú naše plány inšpiráciou pre ostatné krajiny, ako aj že sa budeme môcť inšpirovať my inými. Náš odkaz je jednoduchý: Európa plní svoje záväzky.“

Podľa zverejneného osobitného prieskumu Eurobarometra 92 % Európanov podporuje klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050 a 93 % občanov EÚ považuje zmenu klímy za vážny problém.