V oblasti dát EÚ nevyužíva svoj potenciál naplno. Aby sa táto situácia zmenila je potrebné odstrániť obmedzenia voľného cezhraničného pohybu dát, ako aj viaceré právne neistoty. Riešenia prináša dnešné oznámenie EK. V tejto oblasti začali aj dve verejné konzultácie a diskusia s členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Štúdie ukazujú, že nedostatky sa týkajú najmä požiadaviek na lokalizáciu dát na národnej úrovni, čo trh s dátami obmedzuje. Medzi právne neistoty patria: Prístup k dátam a ich prenos. Zodpovednosť v oblasti produktov a služieb založených na dátach. Súčasné pravidlá EÚ týkajúce sa zodpovednosti nie sú prispôsobené súčasným digitálnym produktom a službám založeným na dátach. Prenosnosť dát. Všetky navrhované iniciatívy spĺňajú prísne pravidlá na ochranu osobných údajov a prispejú k formovaniu budúcej politickej agendy o európskom dátovom hospodárstve. Odstránenie obmedzení by v HDP mohlo vygenerovať až 8 miliárd € ročne. Dátové hospodárstvo EÚ sa v roku 2015 odhadovalo na 272 miliárd € (ročný rast o 5,6 %) a do roku 2020 by mohlo zamestnávať 7,4 milióna ľudí. Dáta možno využiť na zdokonaľovanie každodenného života – od obchodných analýz až po predpovedanie počasia, alebo od personalizovanej starostlivosti v medicíne až po bezpečnejšie cesty a menej dopravných zápch.