Podľa EURACTIV.sk v roku 2021 má byť vytriedených 80 percent papiera, skla či plastov z potenciálu v komunálnom odpade. Keď sa schyľovalo k zvýšeniu skládkovacích poplatkov, samosprávy zdôrazňovali, že niektoré subjekty v systéme nemajú záujem na vyššom triedení odpadov. „Už dnes sa stretávame s prípadmi… že niektoré organizácie zodpovednosti výrobcov sa nesnažia podporovať zvyšovanie percenta triedenia a motivovať k tomu verejnosť,“ povedal pre EURACTIV.sk v auguste podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Turčány.

Zdá sa, že ministerstvo vypočulo požiadavky samospráv. Spolu s novým zákonom o skládkovacích poplatkoch vláda 22. augusta schválila aj novelu zákona o odpade, ktorá zavádza ciele zberu. Tie majú zabezpečiť maximálne vytriedenie vyhodených obalov a neobalov v komunálnom odpade. EURACTIV.sk požiadal o reakciu pôvodcov obalových a neobalových odpadov ako sklo, papier a plasty. Práve tie sú predmetom triedenia. Výrobcovia považujú ciele za ambiciózne. Za kľúčové zároveň považujú, aby bol systém ich výpočtu a kontroly transparentný.