Úspory plynu podnikov a občanov v celej EÚ významne prispeli k riešeniu energetickej krízy, ktorú podnietila ruská invázia na Ukrajinu pred dvoma rokmi. V období od augusta 2022 do decembra 2023 EÚ spoločne znížila dopyt po plyne o 18 %, čo ušetrilo približne 101 miliárd metrov kubických plynu. Prekročili sme tak cieľ úspor na úrovni 15 %, dohodnutý v rámci právnych predpisov prijatých v skrátenom legislatívnom konaní v lete 2022, ktorý bol nevyhnutný na zachovanie stabilných dodávok, stabilizáciu trhov s energiou v EÚ a ako prejav solidarity s Ukrajinou. Vzhľadom na to, že platnosť spomínaných núdzových právnych predpisov sa končí 31. marca a situácia je najstabilnejšia za posledné dva roky, Komisia navrhuje prijatie odporúčania Rady o ďalších opatreniach na znižovanie dopytu po plyne. Toto odporúčanie, ktoré zatiaľ Rada neprijala, povzbudzuje členské štáty, aby pokračovali v prijímaní dobrovoľných opatrení na zachovanie kolektívneho zníženia dopytu po plyne na úrovni o 15 % menej v porovnaní s priemerným dopytom v období od apríla 2017 do marca 2022. O návrhu budú na zasadnutí Rady pre energetiku v pondelok 4. marca rokovať komisárka pre energetiku Kadri Simsonová a ministri energetiky EÚ.