Slovenský eurokomisár a podpredseda EK zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič  v tejto súvislosti uviedol: „Vstupujeme do éry hospodárskej transformácie šetrnej voči životnému prostrediu. Dnešný balík návrhov vytvára európskym výrobcom podmienky na to, aby v rámci tejto transformácie nenasledovali konkurentov, ale aby stáli na jej čele. Chceme, aby to bola Európa, kde sa vyrábajú najlepšie, najčistejšie a najkonkurencieschopnejšie áut, ktoré majú dôveru spotrebiteľov. Ide o veľký krok vpred správnym smerom – k modernej udržateľnej ekonomike, k čistejšiemu ovzdušiu v mestách a lepšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie do súčasných a budúcich energetických systémov.“

Balík čistej mobility zahŕňa tieto dokumenty:

– nové normy týkajúce sa CO2,
– smernicu o ekologických vozidlách,
– akčný plán a investičné riešenia pre celoeurópske zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá,
– revíziu smernice o kombinovanej doprave,
– smernicu o službách osobnej autokarovej dopravy,
– iniciatívu v oblastí batérií.