<div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 6pt;"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 10pt;">Európska komisia schválila investíciu
viac ako <b>169 miliónov Eur z Kohézneho fondu</b> na výstavbu cestného úseku v
okrese Ružomberok. Ide o <font face="Arial CE"><b>15 km úsek diaľnice D1
</b></font><b>Hubová – Ivachnová</b>. EÚ pokryje 85% nákladov.
</span></font></div>
<div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 6pt;"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 10pt;">Tento projekt významne zlepší dopravné
podmienky v <font face="Arial CE">tomto okrese, ako aj dopravné spojenie ľudom
pracujúcim v priemyselných oblastiach Považia.</font></span></font></div>