Eurospravodaj – 12 2023

KOMISIA OTVORILA SPOLOČNÝ PODNIK PRE ČIPY PODĽA EURÓPSKEHO AKTU O ČIPOCH

Komisia oficiálne otvorila dňa 01. decembra 2023 spoločný podnik pre čipy, ktorý posilní európsky ekosystém
polovodičov a vedúce postavenie Európy v oblasti technológií. Preklenie priepasť medzi výskumom, inováciami
a výrobou, a tým uľahčí komercializáciu inovačných myšlienok.
Spoločný podnik pre čipy zavedie okrem iného pilotné linky, na ktoré Komisia vyhlásila prvú výzvu s finančnými
prostriedkami EÚ vo výške 1,67 miliardy eur. Očakáva sa, že táto suma bude doplnená finančnými prostriedkami
členských štátov, ktoré dosiahnu 3,3 miliardy eur, a dodatočným financovaním zo súkromných zdrojov.