IT Asociácia Slovenska v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Ministerstvom hospodárstva a partnermi dnes zorganizovala tlačovú konferenciu pri príležitosti zahájenia Digital Single Market Road Show 2016. Hlavnou témou podujatí, ktoré sa v priebehu apríla uskutočnia v šiestich mestách, sú príležitosti a ohrozenia, ktoré môžu jednotný digitálny trh Európy a štvrtá priemyselná revolúcia (Smart Industry) priniesť pre slovenské podniky.

Digitálny trh je jednou z oblastí, kde v rámci EÚ pretrvávajú bariéry a nejednotnosť medzi národnými trhmi a regulačnými rámcami jednotlivých členských štátov. Európska komisia preto v snahe zosúladiť tieto pravidlá prišla v máji minulého roku s návrhom na vytvorenie Jednotného digitálneho trhu.