Novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení z predchádzajúcich rokov priniesli viacero zmien, ktoré výrazne ovplyvňujú podobu budúcich dôchodkov. Otvoril sa napríklad vek odchodu do dôchodku, zrušila sa švajčiarska valorizácia, prehĺbila sa solidarita s nízkopríjmovými občanmi a zaviedol sa tzv. minimálny dôchodok.
Všetky zmeny na Slovensku prešli bez výraznej reakcie zo strany občanov. „Vo Francúzsku … keď vláda ohlásila miernu zmenu veku odchodu do dôchodku, tak bol Paríž plný, pretože ľudia vedia, čo to pre nich znamená…Slováci úplne bez slova zniesli to, že im o 9 rokov zvýšili dôchodkový vek,“ upozornila poradkyňa pre sociálne zabezpečenie Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Slovenska Mária Svoreňová na konferencii „Dôchodkové poistenie a minimálny dôchodok,“ ktorú spolu s partnermi organizoval Friedrich Ebert Stiftung.