pre ich krajinu prospešné. Je to historicky najvyššia úroveň podpory pre euro od roku 2002, kedy začala Komisia skúmať dôveru v spoločnú menu. Až 71% respondentov sa domnieva, že euro je dobré pre EÚ ako celok. Pokiaľ ide o vnímanie potreby ekonomických reforiem, 78% respondentov sa vyjadrila podporu reformám. Až 93% respodnetov by uvítalo reform trhu práce, 65% podporuje reform na podporu hospodárskej súťaže a privatizácie. Len 27% respondentov vyjadrilo podporu navyšovaniu veku odchodu do dôchodku. Prieskum Eurobarometer sa uskutočnil 12-14.10 v 19 krajinách eurozóny.