Dôvera v EÚ vzrástla na 42 % (+1) a of d jesene 2010 je na najvyššej úrovni. Väčšina respondentov dôveruje EÚ v  15 členských štátoch, najviac je to v Litve (66 %), Portugalsku a Dánsku (v oboch 57 %).

Na Slovensku dôveruje EÚ  44% opýtaných, nedôveruje  45% Slovensko patrí medzi 6 krajín kde dôvera v EÚ klesla. Dôvera v EÚ je naďalej vyššia než dôvera v národné vlády alebo parlamenty. 42 % Európanov dôveruje Európskej únii, zatiaľ čo svojmu národnému parlamentu a vláde dôveruje 34 %.Nedôvera  v národné vlády (EÚ priemer 61%) a parlamenty (EÚ priemer 60, %)má celkovo stúpajúcu tendenciu. Platí to aj pre Slovensko, národnej vláde a parlamentu nedôveruje až 72% respondentov, dôveruje im 21%.  EÚ nedôveruje 44% a dôveruje 45% opýtaných.