Slovensko si koncom októbra ako šiesta krajina v EÚ podala druhú žiadosť o platbu v hodnote 815 mil. eur za splnenie 16 míľnikov a cieľov, ku ktorým sme sa zaviazali. Po odpočítaní čiastky, ktorá už prišla v rámci predfinancovania, by po schválení tejto žiadosti na európskej úrovni mohlo na Slovensko prísť spolu až 709 miliónov eur.
Ide najmä o systémové zmeny v zdravotníctve, školstve, životnom prostredí, v podpore domácich a lákania zahraničných talentov, sociálnej starostlivosti, podpore špičkových digitálnych technológií, verejnom obstarávaní a v ďalších oblastiach.