<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Predseda
Európskej komisie Jean-Claude Juncker na úvod Európskych rozvojových dní (ERD)
v Bruseli hovoril o zodpovednosti Európskej únie voči zvyšku sveta.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">„Nie
je to o charite, ale o vzájomne prospešnom partnerstve. Musíme odmietnuť
myšlienku bipolárneho sveta, kde časť napreduje a časť stagnuje. Ľudská bytosť,
ktorá si líha s prázdnym žalúdkom, tretina mestskej populácie žijúca v slumoch
– to nie je akceptovateľné,“ vyhlásil predseda Komisie.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Na
podujatí, ktoré je súčasťou Európskeho roku rozvoja, zavrhol myšlienku zmien v
európskej migračnej agende: „Všimol som si, že členským štátom chýba väčšie
nadšenie, pokiaľ ide o návrh zdieľať záťaž. Komisia však svoje predstavy o
legálnej a nelegálnej migrácii nebude meniť.“</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Juncker
tak narážal na výhrady, ktoré majú voči imigračným kvótam krajiny strednej a
východnej Európy a najnovšie aj Nemecko a Francúzsko.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>