Európska komisia odporúča Rade schváliť predĺženie dočasných kontrol na vnútorných schengenských hraniciach v Rakúsku, Nemecku, Dánsku, Švédsku a Nórsku, na ďalšie tri mesiace. Dôvodom je, že aj napriek stabilizácii situácie a realizovaným opatreniam ešte nie sú podľa Európskej komisie splnené všetky podmienky zadefinované v pláne „Späť k Schengenu“, ktorých cieľom je vrátiť sa k normálnemu fungovaniu schengenského priestoru. Napríklad situácia na západobalkánskej trase je naďalej nestabilná, čo so sebou prináša riziko sekundárnych pohybov. Predĺženie kontrol sa má týkať (naposledy boli odobrené11. novembra 2016) rakúsko-maďarskej a rakúsko-slovinskej pozemnej hranice; nemecko-rakúskej pozemnej hranice; kontrol v dánskych prístavoch s trajektovými spojeniami s Nemeckom a na dánsko-nemeckej pozemnej hranici; v švédskych prístavoch, v policajných oblastiach Juh a Západ a na moste cez Öresundskú úžinu a v nórskych prístavoch s trajektovými spojeniami s Dánskom, Nemeckom a Švédskom. Členské štáty sú povinné podávať Komisii mesačné správy o nevyhnutnosti vykonávania kontrol.