<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: SimSun;'><font size="3">Európska komisia</font><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font size="3"> </font></b><font size="3">pre pracovníkov
slovenských médií. Cieľom pracovnej návštevy je prehĺbiť informovanosť v
oblasti fungovania EÚ a poskytnúť komplexný obraz o aktuálnych prioritných
témach. Súčasťou programu bude aj návšteva Európskeho parlamentu. Do programu
bude zaradené aj stretnutie s podpredsedom Európskej komisie Marošom
Šefčovičom, pokiaľ mu to v danom termíne dovolia jeho časové možnosti.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>