<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Zástupcovia
slovenských výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) rokovali
v Bruseli s predstaviteľmi Komisie. Tá prisľúbila zakročiť v prípade odobratia
podpory niektorým výrobcom.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Tri
slovenské asociácie výrobcov elektriny z biomasy, slnka a vody sa v marci
obrátili na Európsku Komisiu so žiadosťou o prešetrenie problému s odňatím
podpory z dôvodu nesplnenia oznamovacej povinnosti. List zaslali aj
podpredsedovi Komisie Marošovi Šefčovičovi a eurokomisárovi pre klímu a
energetiku Miguelovi Ariasovi Caňetemu.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Zastupujúci
riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) Pavel Šimon dnes
informoval o úspešných rokovaniach na pôde generálneho riaditeľstva Európskej
komisie pre energetiku. „Komisia začína prešetrovať a riešiť sťažnosť
slovenských výrobcov energie z OZE,“ povedal.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Slovenskí
výrobcovia zelenej elektrickej energie mali do 15. augusta 2014 nahlásiť
distribučným spoločnostiam a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) plán
výroby na tento rok. Viac ako 1100 z nich si však podľa štátu túto povinnosť
nesplnilo, hoci oni tvrdia opak. V decembri preto viacero výrobcov dostalo
Oznámenie o nemožnosti uplatnenia si podpory pre kalendárny rok 2015.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>