<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">EK pokročila v prípade Gazprom. Ruskému energetickému gigantu zaslala
svoje námietky súvisiace so zneužívaním dominantného postavenia na trhoch s
dodávkami plynu a strednej a východnej Európe. EK vo vyhlásení o námietkach
tvrdí, že obchodné praktiky Gazpromu porušujú súťažné pravidlá. EK namieta, že
Gazprom, ako dominantný dodávateľ, zameral svoju obchodnú politiku na umelé
delenie trhov, účtoval neprimerané ceny</font><span style="mso-spacerun: yes;"><font size="3">&nbsp;
</font></span><font size="3">a podmieňoval dodávky plynu prijatím záväzkov, ktoré nesúviseli s
dodávkami plynu (napríklad investíciami do plynovodov podporovaných Gazpromom).</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>