<div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><b>„Európske ženy museli v roku 2014
pracovať za rovnakú mzdu o dva mesiace dlhšie ako muži, Slovenky za rovnakú
odmenu strávili v práci ešte viacej času. Rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami
je na Slovensku 19.8%, čo je viac ako európsky priemer. </b><b>Tiež zamestnanosť žien je u nás podstatne nižšia ako u
mužov. </b></font></font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Arial CE"><font face="Times New Roman"><font size="3"><b>S cieľom zlepšiť situáciu Európska únia
podporuje na Slovensku rôzne projekty na zvýšenie zamestnanosti žien a
odstránenia rozdielov v odmeňovaní. Príkladom môžu byť projekty na zvýšenie
kapacity v predškolských zariadeniach, firemné škôlky a podpora
flexibilnejšíc</b><b>h foriem zamestnávania
žien.”</b>, povedal </font><font size="3">Dušan
Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.&nbsp;&nbsp; <font face="Arial"></font></font></font><font face="Arial">
</font></font></div>