Európska komisia rozhodla, že akvizícia niektorých aktív spoločnosti bauMax AG na Slovensku, v Slovinsku a v Českej republike skupinou OBI Group Holding SE & Co. KGaA je zlučiteľné s nariadením EÚ o fúziách.
Spoločnosti OBI so sídlom v Nemecku a bauMax so sídlom v Rakúsku prevádzkujú maloobchodné hobby predajne pre domácich majstrov v niekoľkých štátoch EÚ. Na žiadosť spoločností, ktoré sú predmetom fúzie, postúpila Európska komisia v auguste 2015 časti transakcie týkajúce sa Rakúska rakúskym orgánom pre hospodársku súťaž, aby posúdili jej súlad s národnou legislatívou v oblasti hospodárskej súťaže. Čo sa týka častí posudzovaných Európskou komisiou, EK usúdila, že navrhovaná transakcia nepredstavuje riziko v oblasti hospodárskej súťaže, nakoľko zlúčený trhový podiel spoločností by bol skromný.