Európska komisia prijala nové kritériá týkajúce sa environmentálnej značky EÚ (tzv. Ecolabel) pre kozmetické výrobky a výrobky určené na starostlivosť o domáce zvieratá. Tie spotrebiteľom v celej EÚ ponúkajú dôveryhodný dôkaz o značkách, ktoré sú skutočne ekologické. Až tri zo štyroch výrobkov starostlivosti, ktoré v súčasnosti nájdeme v európskych obchodoch, sú označené za ekologické, ale mnohé z týchto tvrdení sú zavádzajúce. Environmentálna značka EÚ je spoľahlivá značka excelentnosti v oblasti životného prostredia a je overená treťou stranou. Tá zohľadňuje environmentálny vplyv výrobku počas celého jeho životného cyklu, od ťažby surovín až po konečnú likvidáciu. Užívatelia kozmetických výrobkov ale aj majitelia domácich maznáčikov si tak môžu vybrať výrobky, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie environmentálne normy a ktoré sa netestujú na zvieratách. Podľanajnovších štatistických údajov bola v Európe environmentálna značka EÚ udelená viac ako 83 000 produktom (tovarom alebo službám), čo poukazuje na silný dopyt po certifikovaných ekologických výrobkoch na trhu. Očakáva sa, že vďaka rozšírenej pôsobnosti, sa počet výrobkov s environmentálnou značkou EÚ, ktoré sú k dispozícii spotrebiteľom, ešte zvýši. Značka podporuje ekologickú transformáciu a ambíciu nulového znečistenia a zároveň posilňuje postavenie spotrebiteľov, ktorí hľadajú zdravé a udržateľné alternatívy.