Európska komisia vyzvala štáty schengenského priestoru a pridružené štáty, aby predĺžili obmedzenia do 15. mája, týkajúce sa tých ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné. Zároveň vydala usmernenia týkajúce sa cestujúcich a posádok výletných lodí. Skúsenosti krajín v pandémii ukazujú, že opatrenia uplatňované v boji proti šíreniu koronavírusu sú účinné ak platia viac ako 30 dní. Navyše, opatrenia na ochranu vonkajších hraníc môžu byť účinné len ak ich krajiny vykonávajú na všetkých hraniciach jednotným spôsobom, Komisia preto apeluje na koordinovaný prístup. Cestovné obmedzenie sa vzťahuje celkovo na 30 krajín: všetky štáty schengenského priestoru (vrátane Bulharska, Chorvátska, Cypru a Rumunska) a štyri pridružené štáty (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švédsko).
Komisia 16. marca vyzvala hlavy štátov a vlád, aby zaviedli dočasné obmedzenie pre nepodstatné cesty do EÚ na počiatočné obdobie 30 dní a nasledujúci deň predstavitelia výzvu schválili. Všetky členské štáty EÚ (s výnimkou Írska) a krajín mimo EÚ schengenského priestoru odvtedy uskutočňujú prijaté vnútroštátne rozhodnutie obmedziť cestovanie.