Prostredníctvom programu Európa pre občanov podporuje EÚ projekty medzinárodných stretnutí družobných miest a obcí, budovanie sietí medzi takýmito mestami alebo obcami, projekty občianskej spoločnosti a projekty zachytávajúce pamäť ľudí na udalosti 20. a 21. storočia. Podľa poslednej uzávierky programu Európa pre občanov získa Slovensko 451 000 Eur na podporu 14 projektov, až 13 projektov tvoria jednorazové stretnutia občanov partnerských miest alebo obcí. Celkovo bolo v rámci programu Európa pre občanov v roku 2017 podporených 42 projektov v celkovej hodnote 1,413mil. Eur.