Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra je podpora eura zo strany verejnosti naďalej veľmi silná. V prieskume sa zistilo, že 77 % respondentov sa domnieva, že mať euro je pre EÚ dobrou vecou a 69 % si myslí, že je to dobrá vec pre ich vlastnú krajinu. Zistilo sa, že 64 % respondentov je za zrušenie 1- a 2-eurocentových mincí, čo odráža vysokú a stabilnú úroveň podpory s absolútnou väčšinou vo všetkých krajinách eurozóny. Z výsledkov taktiež vyplýva vysoká úroveň podpory Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je ústredným prvkom nástroja NextGenerationEU: 75 % respondentov podporuje myšlienku plánu obnovy na podporu všetkých členských štátov za podmienok, že uskutočňujú ekologické, digitálne a sociálne investície a reformy. Z výsledkov takisto vyplýva silná podpora nástroja SURE vo výške 100 miliárd eur určeného na ochranu pracovných miest a príjmov zasiahnutých pandémiou COVID-19. Prevažná väčšina respondentov (80 %) sa domnieva, že je dobré poskytovať úvery EÚ s cieľom pomôcť členským štátom udržať v tomto kontexte ľudí v zamestnaní. Prieskum Eurobarometra sa uskutočnil medzi približne 17 800 respondentmi z 19 členských štátov eurozóny od 3. do 11. októbra 2022, pričom sa meralo vnímanie finančnej podpory EÚ poskytovanej členským štátom EÚ na prekonanie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 zo strany verejnosti. Kompletné výsledky prieskumu sú k dispozícii tu.
Ako to vidia Slováci: · 81 % Slovákov si myslí, že mať euro je pre EÚ dobrou vecou, · 71 % Slovákov si myslí, že euro je dobrá vec pre Slovensko, · 84 % Slovákov je za zrušenie 1- a 2-eurocentových mincí, · 69 % Slovákov podporuje myšlienku plánu obnovy na podporu všetkých členských štátov za podmienok, že sa uskutočňujú ekologické, digitálne a sociálne investície a reformy, · 70 % Slovákov sa stotožňuje s tým, že je dobré poskytovať úvery členským štátom s cieľom udržať ľudí v zamestnaní.