Najväčšie obavy vzbudzuje medzi respondentmi v EÚ (93%) aj SR (95%) rast životných nákladov, chudoby a sociálneho vylúčenia sa obáva 82% opýtaných v EÚ a 84% v SR, viac Slovákov (85%) sa však bojí rozšírenia vojny na Ukrajine do iných krajín (81% v EÚ), séria kríz zvýšila podporu občanov pre EÚ: prínosy členstva vníma 72% opýtaných v celej EÚ a 70% v SR, za dobrú vec ho považuje 62% opýtaných v EÚ a 44% v SR, občania očakávajú ďalšie kroky EÚ na zmiernenie dôsledkov jednotlivých kríz.
Rastúce životné náklady vzbudzujú v každom členskom štáte EÚ obavy u viac ako siedmich z desiatich opýtaných. Najviac sa dosahu takzvanej krízy životných nákladov obávajú obyvatelia Grécka (100%), Cypru (99%) a Talianska a Portugalska (98%) – na Slovensku vyjadrilo takého obavy 95% respondentov. Nárast cien vrátane cien energií a potravín pociťujú občania zo všetkých sociálno-demografických skupín – bez ohľadu na svoj vek, pohlavie, vzdelanie či sociálno-profesijný status. Ide o najakcentovanejší problém v EÚ aj na Slovensku.
Obavy občanov vzbudzuje aj chudoba a sociálne vylúčenie. V celej EÚ vyjadrilo v tejto súvislosti obavu 82% respondentov, na Slovensku až 84% opýtaných. Podľa prieskumu ide o druhý najpálčivejší problém v celej EÚ, na Slovensku však skončil až na treťom mieste. Viac obyvateľov Slovenska – až 85% respondentov – sa totiž obáva rozšírenia vojny na Ukrajine do iných krajín. V celej EÚ vyjadrilo takúto obavu 81% opýtaných.
Obyvatelia Únie sa obávajú aj zmeny klímy – v celej EÚ to za problém považuje 81% opýtaných. Na Slovensku však vyjadrilo v tejto súvislosti obavu iba 67% respondentov. Viac ako zmeny klímy sa obyvatelia Slovenska obávajú napríklad rizika nukleárneho incidentu (83% opýtaných v SR, 74% v EÚ), migrácie (73% v SR, 70% v EÚ), ohrozenia spoločných európskych hodnôt ako sloboda a demokracia (69% v SR, 72% v EÚ) či rozširovania infekčných chorôb ako COVID-19 alebo opičie kiahne (69% v SR, 62% v EÚ).

date: 2023-01-09 08:00:00