Radi by sme Vás informovali, že bol otvorený nový ročník Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež.
Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje mládežníckym projektom, ktoré pomáhajú šíriť porozumenie v Európe a na celom svete. Cena slúži na vyzdvihnutie každodennej práce mladých ľudí v celej Európe, ktorí sa snažia o posilnenie európskej demokracie, a na podporu ich aktívneho zapájania sa do formovania budúcnosti Európy.
Cena za najlepší projekt, ktorú každoročne udeľuje Európsky parlament spolu s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene, je 7500 EUR, druhá 5 000 EUR a tretia 2 500 EUR. Súčasťou ocenenia troch konečných laureátov je návšteva Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo v Štrasburgu). Zástupcovia všetkých 27 vybraných národných projektov sú pozvaní na štvordňový výlet do mesta Aachen v Nemecku. Prihlásiť sa môže každý občan EÚ vo veku od 16 do 30 rokov s projektom, ktorý pomáha meniť Európu. Viac sa dozviete v priloženom texte alebo na adrese youth@EP.europa.eu, prípadne na internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež.